Flüt

Flüt

Flüt dersine başlama yaşı öğrencinin fiziksel ve algısal yapısına göre değişkenlik gösterse de genel olarak 9 yaş itibariyle öğrenci alınabilir. Öğrenci seçiminde adayın ağız, diş, dudak, çene ve el yapısına dikkat edilir.

Eğitim 45 dakikalık birebir özel ders şeklinde yapılır ve solfej grup dersleri ile desteklenir.

Flüt, tahta üflemeli çalgılar ailesinin bir üyesidir ve üç buçuk oktav ses genişliğine sahip; ağızlık, gövde ve kuyruk birleşimi ile farklı tınlama bölgelerinden oluşur.

Flüt eğitiminde amaç, ritme dayalı olarak nefes tekniği ve kontrolünün beden ile uyumlu bir biçimde sağlanması ile doğru sesler elde edebilmektir.

Flüt eğitimin temeli klasik müzik üzerine kuruludur.

Öğrenim süreci boyunca her birey solfej derslerine dahil olarak müziksel işitme, okuma ve yazma yetilerini geliştirir. Bu akademik eğitim süreci sonunda her birey dönem sonu resitalleri ve konserleri ile kazandığı donanımı sahnede sergiler hale gelir.

Merhaba, Okullarımız ve eğitimlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.