Klarnet

Klarnet

Klarnet dersine başlama yaşı öğrencinin fiziksel ve algısal yapısına göre değişkenlik gösterse de genel olarak 9 yaş itibariyle öğrenci alınabilir.

Eğitim 45 dakikalık birebir özel ders şeklinde yapılır ve solfej grup dersleri ile desteklenir.

Klarnet, tahta nefesli çalgılar ailesinin bir üyesidir ve dört oktava yakın ses genişliğine sahiptir.

“Clarus” yüksek, berrak ve aydınlık bir ses anlamına gelen bu çalgı; ağızlık (bek), fıçı (barel), üst gövde, alt gövde ve kalak birleşimi ile farklı tınlama bölgelerinden oluşur.

Klarnet eğitiminde amaç bütün müzik pasajlarını, nefes kontrolü ile uyumlu bir biçimde ritme dayalı çalarak doğru sesler elde edebilmektir ve yaygın olarak eğitime “si bemol klarnet” ile başlanır.

Öğrenim süreci boyunca her birey solfej derslerine dahil olarak müziksel işitme, okuma ve yazma yetilerini geliştirir. Bu akademik eğitim süreci sonunda her birey dönem sonu resitalleri ve konserleri ile kazandığı donanımı sahnede sergileyebilir hale gelir.

Merhaba, Okullarımız ve eğitimlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.