Piyano

Piyano

Piyano dersine başlama yaşı öğrencinin fiziksel ve algısal yapısına göre değişkenlik gösterebilir.

Eğitim 45 dakikalık birebir özel ders şeklinde yapılır ve solfej grup dersleri ile desteklenir.

Piyano vurmalı-telli çalgılar ailesinin bir üyesidir ve 7,5 oktav ses genişliğine sahiptir. Piyano eğitiminde amaç beyin ile bedenin koordine bir şekilde hareket edebilmesini sağlamaktır.

Piyano eğitimi, müzik motiflerinin müzik cümlelerine dönüştüğü, ritim algısıyla birleşen ve süreç sonunda bireyin gereken teknik donanım ve müzik kültürüne sahip olacağı eğitsel bir süreç içerir.

Piyano eğitimleri isteğe göre klasik müzik, caz, popüler müzik stillerinde verilebilir. 

Öğrenim süreci boyunca her birey solfej derslerine dahil olarak müziksel işitme, okuma ve yazma yetilerini geliştirir. Bu akademik eğitim süreci sonunda her birey dönem sonu resitalleri ve konserleri ile kazandığı donanımı sahnede sergileyebilir hale gelir.

Merhaba, Okullarımız ve eğitimlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.